بجای این حرفها سعی کنید مکالمات غیر ضروری رو کاهش بدید
من مکالمات خودم رو از 80000 تومان به 15000 تومان رسوندم.باور نمیکنید ولی حقیقت داره
یعنی حدودا ماهی 65000تومان سود خالص خالص خالص