عمليات كابل‌‏برگردان با هدف توسعه شبكه كابل در مراكز مخابراتي استقلال، شهيد مفتح، الغدير، شهيد سعادتمند، شهيد كاظميان، امامت، شيخ فضل الله نوري و شهداي ماهدشت (كرج) از تاريخ 29 آبان ماه آغاز مي‌‏شود.
به گزارش ايلنا، به نقل از روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران، با اجراي عمليات مذكور ارتباط تلفني مشتركين در مركز مخابرات استقلال با پيش‌‏شماره‌‏هاي 2201 الي 2205 در محدوده خيابان‌‏هاي ولي‌‏عصر، سالار، صفا اصفهاني و شهيد ملكي و در مركز مخابرات شهيد مفتح تعداد 200 شماره با پيش‌‏شماره‌‏هاي 2284 الي 2288 در محدوده خيابان‌‏هاي ارسباران، چلچله و گلزار دچار مشكل خواهد شد.
همچنين, در مركز مخابرات الغدير با پيش‌‏شماره‌‏هاي 330 الي 3303 و 3370 الي 3373 در محدوده خيابان‌‏هاي شكوري، مخبر شمالي، جوادي، تاجيك، محمودزاده و سه راه باقرآباد و در مركز مخابرات شهيد سعادتمند با پيش‌‏شماره‌‏هاي 4420 الي 4426 در مدوده خيابان‌‏هاي ستارخان، دستبند غربي و شرقي، شهيد دست‌‏پرور و خورشيدي و نيز در مركز مخابرات شهيد كاظميان با پيش شماره‌‏هاي 4430 الي 4433 در محدوده بلوار كوهسار و خيابان‌‏هاي زينعلي، طالقاني، عليپور و كاشاني دچار اختلال خواهد شد.
طبق اين گزارش, در مركز مخابرات امامت با پيش شماره‌‏هاي 7740 الي 7743 و 7746 و 7748 و 77983 الي 77985 در محدوده خيابان‌‏هاي پيروزي و اول و سوم نيروي هوايي و در مركز مخابرات شيخ فضل‌‏الله نوري با پيش‌‏شماره‌‏هاي 8803 الي 8806 و 8821 و 8860 و 8861 در محدوده خيابان هاي 35، شهيد صادقي، سيدجمال‌‏الدين اسدآبادي، عبدالمجيد اكبري، 33 و ابن سينا و در مركز مخابرات شهداي ماهدشت كرج با پيش شماره 238 در محدوده خيابان‌‏هاي گلستان چهارم، پنجم و ششم شهرك افرا به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي‌‏شود.