ايلنا - سازمان تنظيم مقررات بايد به گونه‌‏اي مستقل شود كه بتواند اپراتور اول را جريمه كند.علي فتوت احمدي مدير عامل گروه تحقيقاتي شركت كاوش كام آسيا، در گفت‌وگو با ايلنا، ضمن بيان اين مطلب، اظهارداشت: خصوصي‌سازي زماني مورد استقبال واقع خواهد شد كه بخش خصوصي در تعيين تعرفه قيمت‌‏ها آزادي داشته باشد.
فتوت احمدي، در ادامه افزود: اگر سازمان تنظيم مقررات وزارت Ict و اپراتور اول كنترل شده و قادر به جريمه اپراتور اول نباشد، خصوصي سازي فرمايشي شده و موفق نخواهد بود. وي تصريح‌‏كرد: سازمان تنظيم مقررات در ساير كشورهاي جهان نقش داوري را داشته كه ميان اپراتورهاي اول و اپراتورهاي خصوصي قضاوت كرده و مانع از احجاف حق مردم و هر يك از اپراتورها مي‌‏شود.

مدير عامل گروه تحقيقاتي شركت كاوش كام آسيا خاطرنشان‌‏كرد: طي سال‌‏هاي اخير اقدامات بسيار موثري در زمينه خصوصي‌‏سازي صنعت مخابرات صورت گرفته و تنها مشكل موجود، سازمان تنظيم مقررات است.