شركت گارتنر مي‌‏گويد: تا پايان سال 2005 حدود 810 ميليون گوشي به فروش خواهد رسيد.
تازه‌‏ترين آمار منتشر شده حاكي از اين است كه فروش گوشي‌‏هاي همراه در سه ماهه منتهي به سپتامبر سال جاري 22 درصد افزايش يافته است.
در اين فصل ، تعداد 205 ميليون دستگاه از انواع گوشي‌‏هاي همراه در بازار جهاني به فروش رفته و گارتنر پيش‌‏بيني مي‌‏كند ؛ فروش گوشي در سال 2005 روي هم رفته به 810 ميليون دستگاه برسد.
شركت نوكيا با 32 درصد همچنان رهبري بازار گوشي‌‏ها را در اختيار دارد.
شركت موتورولا با فروش بالاي گوشي‌‏هاي Razr خود توانست بازار خود را در سه ماهه مذكور تا حد زيادي رونق بخشد.
گفتني است ؛ در سه ماهه مذكور از سال 2004 ، رشد فروش انواع گوشي در بازار جهاني 26 درصد بود كه نشان مي‌‏دهد روند رشد فروش در سال جاري كند شده است.
البته ، در بازار اروپاي شرقي ، آفريقا و آمريكاي لاتين در سه ماهه مذكور ، رشد فروش 40 درصد بوده است ؛ اما در بازارهاي در حال اشباع نظير آمريكا و اروپاي غربي ،‌‏ ميزان رشد تا حد زيادي پايين‌‏تر بوده است.
گارتنر پيش‌‏بيني مي‌‏كند ؛ در سال 2006 فروش گوشي‌‏هاي همراه بين 10 تا 15 درصد افزايش يابد.