سوني اريكسون به خدمات دهندگان اينترنت پرسرعت همراه خدمات پايه ارايه مي‌‏دهد.
شركت سوني اريكسون اعلام كرد: خدمات پهن باند همراه در خاورميانه ارايه مي‌‏دهد.
پهن باند همراه به خدمات دهندگان اينترنت در منطقه اين امكان را مي‌‏دهد كه به دارندگان سيستم‌‏ها و گوشي‌‏هاي همراه خدمات پرسرعت پهن باند ارايه بدهند.
گفتني است ؛ پهن باند همراه بر پايه شبكه‌‏هاي نسل سومي كار مي‌‏كند كه عملكردي مشابه با Adsl دارند.