در بزرگترين نمايشگاه سالانه موبايل بي سيم در آسيا، هنگ كنگ، استفان كول پيش بيني مي كند، تلفن هاي همراه در جلب توجه ما در سال 2006 با يكديگر رقابت مي كنند و بسياري از آنها نيز افق هاي تازه اي پيش روي خواهند داشت.
صنعت نسل سومي شامل خطوط پهن باند براي تلفن هاي همراه هستند. اين در حالي است كه برخي از خدماتي كه ارائه مي شود از جمله پيغام هاي ويدئويي و تصاوير و همچنين دسترسي به اينترنت در سال هاي گذشته شناخته نشده اند.
علي رغم خدماتي كه ارائه مي شود، به نظر مي رسد كه بيشتر مردم از تلفن هاي همراه خود براي ارتباطات تلفني و ارسال متون مربوطه استفاده مي كنند.
در اروپا، آوا بالاترين درآمد را دارد كه متون ارسالي با اختلاف كمي پس از آن قرار مي گيرد. اما به طور ميانگين ماهانه يك يورو بر روي ديگر خدمات صرف مي شود.
بخشي از مشكل ممكن است سرعت داده ها باشد. به عنوان نمونه نسل سومي سرعت دانلودي را برابر با 100 تا 300 كيلوبيت در هر ثانيه به ما ارائه مي كند كه اين ميزان بسيار كمتر از بسياري از ارتباطات پهن باند در خانه كه اطلاعات را با سرعتي معادل مگابيت رد و بدل مي كند، است. اما پيشرفت هاي شبكه ها مي تواند تغييرات قابل توجهي را براي سال 2006 به ارمغان بياورد.
سرعت بالاتر داده ها مي تواند تلويزيون هاي تلفن همراهي را جذابتر كند و بسياري از كارشناسان بيان مي دارند اين پيشرفتي است كه در سال 2006 ديدني خواهد بود.