ظرف دو هفته آينده وزير ارتباطات گزارشي از وضعيت كيفيت تلفن همراه در كشور به مجلس ارايه خواهد كرد. صادق زاده، رئيس كميته مخابرات مجلس،درگفتگو با خبرگزاري شهر گفت: وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات پيش از اين سه ماه از مجلس فرصت خواسته بود تا كيفيت تلفن همراه را بهبود دهد ولي علي‌رغم پايان اين فرصت هنوز كيفيت مكالمات تلفن همراه ارتقا پيدا نكرده است. وي خاطر نشان كرد: مجلس شوراي اسلامي ظرف دو هفته آينده از وزير ارتباطات دعوت خواهد كرد تا گزارشي از وضعيت تلفن همراه و فعاليت‌هاي صورت گرفته و در حال اجرا اين وزارتخانه درخصوص كيفيت مكالمه تلفن همراه به ويژه در سطح شهر تهران به كميته مخابرات ارايه دهند. وي تأكيد كرد: وزارت ارتباطات بايد با مكانيزم‌ها و قوانين موجود به نحوي عدم كيفيت مكالمه تلفن همراه را جبران نمايد. وي اظهار داشت: در اين جلسه پيشنهادهاي مجلس در خصوص مكانيزم‌هاي ممكن براي جبران عدم كيفيت مكالمه تلفن همراه دركشور به خصوص در سطح شهر تهران به وزارت ارتباطات ارايه خواهد شد.