رييس سازمان تنظيم مقررات: اپراتور دوم اردبیهشت می آید


9 آذر 1384 - ایسنا - رييس سازمان تنظيم مقررات گفت: مجوز بهره‌برداري و ايجاد شبكه روز يكشنبه 6/9/84 به شركت ارتباطات سيار «ايران سل» اعطا شد و اين شركت بر اساس موافقت نامه‌ي امضا شده في مابين تا 9 ماه ديگر بايد به تعهدات خود عمل كند .

به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر «معصوم فرديس» در جلسه‌ي مطبوعاتي كه ظهر امروز با حضور خبرنگاران برگزار شد، با اشاره به سوابق پروژه‌ي اپراتور دوم اظهار داشت: طبق مذاكرات انجام شده علي‌رغم وقفه‌ي زياد ايجاد شده در كار ايران سل بايد ارديبهشت 85 سيم‌كارت‌هاي اوليه را جهت تاييد شبكه به وزارت ارتباطات ارايه دهد و به محض تاييد شبكه اجازه‌ي عرضه‌ي سيم كارت به مردم از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي داده خواهد شد .

رييس سازمان تنظيم و مقررات اظهار داشت: آنچه در اين ميان اهميت دارد اين است كه سيم كارت‌هاي ارايه شده پس از واريز 150 هزار تومان در شش ماهه‌ي اول پس از پنج روز كاري در مراكز استان‌ها بايد فعال شود.همچنين اين مساله در شهرستان‌ها هفت روز كاري مي‌باشد، و در شش ماهه‌ي دوم بهره برداري سيم كارت‌ها پس از سه روز كاري در مراكز استان‌ها و پنج روز در مراكز شهرستان‌ها بايد فعال شود .

وي در مورد تكنولوژي كه در شبكه‌ي اپراتور دوم به كار گرفته مي‌شود گفت: اين شركت نسل 75/2 يا Edge را از عرضه خواهد كرد و پس از گذشت يك سال در صورت كشش داشتن بازار، 46 سرويس را علاوه بر Voip به مردم عرضه خواهد كرد .

رييس سازمان تنظيم و مقررات خاطر نشان كرد: زير ساخت‌هاي مورد نياز از سوي مخابرات تامين خواهد شد و همچنين ترافيك بين الملل از طريق Gatway بين الملل مخابرات انجام خواهد شد .

وي در مورد تعرفه‌هاي مكالمات با سيم‌كارت اپراتور دوم گفت :اپراتور دوم مي‌تواند تعرفه‌هاي خود را 20 درصد بالاتر از تعرفه‌ي مصوب مخابرات ايران كه در شوراي اقتصاد به تصويب مي‌رساند ، داشته باشد.

فرديس در ادامه در مورد شكايت ترك سل ، يادآور شد: پرونده به دادگاه عمومي‌ارايه شده ، اما شكايت ترك‌ها موضوعيت ندارد و طبق قوانين بين الملل قاضي مربوطه پس از دادن تامين و حق دادرسي مي‌تواند در مورد مسائل پرونده قضاوت كند.

رييس سازمان تنظيم و مقررات افزود: حقوقدانان وزارت در اين رابطه فعاليت كرده و از حق دولت و مردم دفاع مي‌كنند.

وي در مورد اين كه آيا اپراتور دوم مي‌تواند در راستاي نصب ايستگاه‌ها از فضاهاي اپراتور اول يا تاليا استفاده كند،گفت : اين بخش به توافق في مابين بستگي دارد كه در صورت هماهنگي و تعامل مي‌تواند نسبت به اين كار اقدام كند .

رييس سازمان تنظيم و مقررات در ادامه درمورد موفقيت مكالمات مشتركان اظهار داشت: در دو سال اول درصد موفقيت مكالمات مشتركان بايد 95 درصد و پس از سال دوم هم 98 درصد باشد و در صورت وجود مشكل در اين رابطه بايد نسبت به پرداخت خسارت اقدام كند .

وي يادآور شد: اپراتور دوم پس از 9 ماه بايد يك ميليون و 600 يا 700 هزار مشترك تحت پوشش قرار داده و در سه سال اول به 10 ميليون مشترك سرويس ارايه نمايد.

فرديس همچنين در مورد خدمات ارزش افزوده در سيم‌كارت‌هاي اپراتور دوم گفت: در اين نسل ظرفيت انتقال اطلاعات بالاتر بوده و قابليت عرضه‌ي ديتا، ايميل و غيره در آن وجود خواهد داشت .