شرکت AOL سرویس جدیدی طراحی کرده است که با کاهش صفحات اینترنتی و مرورگرهای شبکه آن را متناسب با صفحه کوچک تلفن همراه می کند.
شرکت AOL خاطر نشان کرد کاربران تلفن همراه هم اکنون می توانند از طریق تلفن همراه خود و همانند کامپیوترهای دسک تاپ به جستجوی موضوعات در اینترنت بپردازند.
تاکنون صفحه نمایش های کوچک اغلب PDA های مجهز به اینترنت و تلفن های هوشمند برای دانلود بسیاری از صفحات بسیار کوچک بودند.
سرویس Mobile Search شرکت AOL بطور خودکار نتایج جستجو وصفحات وب را مطابق با دستگاههای دستی می کند. AOL این کار را با استفاده از فناوری Transcoding و تجزیه و تحلیل مطالب انجام می دهد.
این سرویس به کاربران قدرت جستجو یا خرید را از طریق تلفن های همراه معمولی ، تلفن هوشمند یا PDA میدهد.
سایر سرویس های تلفن هماه تنها می توانند صفحات کاملی را که مجهز به پروتکل WAP هستند دانلود کند.
شرکت یاهو ماه جولای اعلام کرد که آنها قصد دارند سرویس جستجوی موبایل مبتنی بر مرورگر خود را برای تلفن های همراه مجهز به WAP نیز ارائه دهند.
به نقل از iritn