بر اساس اظهارات فروشندگان سيم‌كارت تلفن همراه در بازار امروز تهران، قيمت سيم‌كارت‌ تاليا تا پنج هزار تومان نسبت به هفته‌ي گذشته كاهش داشته است. به گزارش خبرگزاري ايسنا‌، سيم‌كارت صفر با كد دو، تا 730 هزار تومان خريداري شده و قيمت فروش آن تا 745 هزار تومان است. همچنين سيم‌كارت صفر با كد پنج تا 630 هزارتومان خريداري و تا 645 هزار تومان به فروش مي‌رسد. گفتني است، سيم‌كارت صفر با كد شش نيزتا 625 هزار تومان خريداري و تا 635هزار تومان به فروش مي‌رسد. لازم به ذكر است كه سيم‌كارت صفر با كد سه نيز به مبلغ 680 تا690 هزار تومان خريداري و تا 705 هزار تومان به فروش مي‌رسد. گفتني است، سيم‌كارت تاليا، نيز به مبلغ 90 تا 100 هزار تومان خريداري و تا 105 هزار تومان به فروش مي‌رسد.