طرح موبايل پارك در راستاي ايجاد شهر الكترونيك به زودي در مشهد اجرا مي‌شود. به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران ، از خبرگزاري شهر؛ جواد حسيني فرماندار سابق مشهد افزود: افراد از طريق يك حساب الكترونيكي كه در بانك‌ها ايجاد مي‌كنند مي‌توانند با استفاده از يك تماس تلفني از ظرفيت پاركينگ جاري شهري مطلع شوند و بدون مراجعه به محل مي‌توانند اقدام به اشغال پاركينگ براي خودروي خود كنند. وي همچنين از طرح 1880 خبر داد كه در اين طرح به روز كردن سيستم تلفن‌هاي گوياي ادارات انجام و خدمات در دسترس افراد قرار مي‌گيرد. حسيني در ادامه به اقدامات شهرداري مشهد براي گسترش شهر الكترونيك اشاره كرد و گفت: در سال گذشته مشهد بيشترين ميزان اعتبارات تكفا را به خود اختصاص داده است و در تلاش براي ايجاد شهر الكترونيك مقام اول را در كشور كسب كرده است. وي جديدترين شاخص براي عدالت اجتماعي را برابري فرصت‌هاي اجتماعي دانست وافزود دسترسي آسان و فراگير افراد جامعه به اطلاعات و امكانات اينترنتي مهمترين راه براي تحقق عدالت اجتماعي در اين مسير است