ايسنا - شب گذشته، به دليل بروز مشكل نرم افزاري در مركز Hlr امام(ره) تماس با تلفن‌هاي همراه كد(3) به مدت سه ساعت با مشكل مواجه شد. به گزارش ايسنا، شب گذشته تماس با تلفن همراه كد سه با مشكل مواجه شد به طوري كه تماس گيرندگان با تلفن همراه كد (3) با اشغال بودن شبكه رو به رو مي‌شدند. عباسعلي ابوالفضلي سرپرست روابط عمومي شركت ارتباطات سيار در گفت‌وگو با ايسنا اظهار داشت: بروز اين مساله به ايجاد مشكل نرم‌افزاري در Hlr مركز امام(ره) بر مي‌گشت كه اكنون به طور كامل برطرف شده است. وي افزود: اين مشكل از ساعت 19:30 شب گذشته آغاز شد و تا ساعت 22:30 شب ادامه داشت باعث شد تا افراد براي تماس با تلفن همراه با كد سه بامشكل و بوق اشغال مواجه شوند ، اما دارندگان تلفن همراه مي‌توانستند با يكديگر تماس بگيرند.