دارندگان حساب‌هاي سپهري اعم از قرض الحسنه جاري، پس انداز ويا سپرده كوتاه مدت مي‌توانند تلفن ثابت خود را با يك تماس از منزل و يا تلفن همراه پرداخت كنند. به گزارش خبرگزاي فارس به نقل از روابط عمومي بانك صادرات ايران دارندگان اين حساب‌ها در استان تهران لزوما با دريافت سپهر كارت مي‌توانند از طريق تماس با شماره تلفن 22266700-021 و يا مراجعه به يكي از دستگاه‌هاي خودپرداز اين بانك قبض تلفن ثابت خود را پرداخت كنند. شماره پيگيري كه از طريق دستگاه Atm يا تلفن داده مي‌شود جهت قطعيت انجام عمليات پرداخت قبض نگهداري شود.