شركت اريكسون اعلام كرد :بزرگترين سرويس خدمات مديريتي خود را طي يك معامله با شركت انگليسي 3uk هاتچيسون ومپوآ ،عرضه مي كند.
اريكسون ارزش اين معامله را آشكار نكرد اما سخنگوي آن گفت:ارزش اين قرارداد بيش ازقرارداد پيمان كاري شبكه در ايتاليا است كه اين شركت در ماه ژانويه موفق به بردن آن شد و چيزي در حدود 15تا20ميلياردكرون(1.87ميليارد دلارتا2.49ميليارددلار)برآور مي شود.سهام اريكسون قبل از اين خبر نوسان داشت و بعد از آن 4.1درصد بالارفت و به 27.9كرون رسيد.
گفتني است اين سرويس مديريتي به عنوان يك كليد رشد در ناحيه محسوب مي شود و در كنار تجهيزات مخابراتي مرسوم عرضه خواهدشد ودر واقع بزرگترين سرويسي است كه اريكسون تاكنون در قراردادهاي تجاري و شراكتي خود عرضه كرده است .
اين شركت خود كنترل و اداره اين سرويس را در دست مي گيرد.