وزارت صنعت اطلاعات چين اعلام كرد كه تعداد مشتركان تلفن تا پايان سال ‌٢٠٠٥ در اين كشور به ‌٧٤٦ ميليون تن خواهد رسيد.

اين وزارتخانه همچنين اعلام كرده است كه از اين تعداد ‌٤٠٠ ميليون مشترك تلفن بي‌سيم و ‌٣٥٢ ميليون خطوي ثابت تلفني خواهند بود.

اين بررسي‌ها نشان داده است كه تا پايان سال ‌٢٠٠٤ تعداد مشتركان تلفن‌هاي بي‌سيم به ‌٣٣٤.8ميليون رسيد و در حدود ‌٥ميليون كاربر جديد در هر ماه طي اين سال به اين تعداد افزوده شد.

همزمان با رشد پايدار كاربران تلفن‌هاي همراه بازار پيام كوتاه نيز شاهد رشد بوده است. طبق آمار در سال ‌٢٠٠٤ درچين ‌٧٦/٢١٧ ميليارد پيام كوتاه فرستاده شده در حالي كه در ‌١٠ ماه اول سال ‌٢٠٠٥ به ‌٦٦/٢٤٦ ميليارد پيام كوتاه رسيده است، كه ‌١/٤٠ درصد بيشتر از همين دوره در سال گذشته بوده است.

همچنين درآمد حاصل از ارسال اين پيام‌ها به ‌٢٥ ميليارد «يو‌آن» رسيده است.