سرويس شماره‌ فراگير يا (Universal Access Number) UAN
شما تا به حال چند بار شماره تلفن نزديكترين شعبه بانك يا نزديك ترين فروشگاه زنجيره اي به محل سكونت يا محل كار خود را فراموش كرده و با 118 تماس گرفته‌ايد؟ آيا تا به حال فكركرده‌ايد كه چه خوب مي شد اگر مي توانستيم با به خاطر سپردن تنها يك شماره تلفن، به نزديك ترين شعبه بانك و . . . به محل اسقرارمان تماس بگيريم؟ امروز شما را با سرويس شماره فراگير شبكه هوشمند آشنا خواهيم كرد تا ببنيد كه به آنچه به آن فكر مي‌كرديد، با استفاده از شبكه هوشمند تحقق يافته است.
سرويس شماره فراگير از جمله سرويسهاي شبكه هوشمند است كه براي شركت‌ها, سازمان‌ها و حتي كسب و كار خدماتي (مانند آتش‌نشاني, اورژانس ، خرابی تلفن و ...) قابل استفاده است. با استفاده از قابليت‌هاي شبكه هوشمند، مشترك سرويس تنها يك شماره تلفن در آگهي‌هاي تبليغاتي خود به اطلاع مشتريان مي‌رساند ولي شبكه IN به محض درخواست ارتباط از سوي كاربران, با شعبه‌اي از شركت كه نزديكترين فاصله با محل تلفن كننده را دارد ارتباط برقرار مي‌كند. ويژگي‌ها و قابليت‌هاي اين سرويس عبارتند از:
*شماره فراگير سراسري
*امکان پخش پيام‌هاي خوش آمد گويي، تشکر و راهنمايي براي برقراري ارتباط به صورت اتوماتيک
*امکان اختصاص يک شماره براي برقراري ارتباط با شعب مختلف يک شرکت يا موسسه در نقاط مختلف
*امکان برقراري ارتباط با نزديکترين شعب يک شرکت در منطقه مربوطه
*امکان مسير دهي(برقراری ارتباط ) بر اساس زمان يا مکان مکالمه(منظور از مکان مکالمه همان شماره مبداء می باشد)
*امکان قرار دادن محدوديت بر مکالمات ورودي و خروجي
*امکان پرداخت هزينه مکالمات توسط مشترک مقصد و يا درصد بندي هزينه مکالمات بين مبدا و مقصد
*امکان استفاده از انواع مختلف سرويس انتقال مکالمه
*مديريت برسقف هزينه مکالمات و سقف تماس هاي ورودي (روزانه،هفتگي،ماهانه)
*امکان قرار دادن رمز عبور بر روي مکالمات ورودي و خروجي
*امکان برقراري مکالمات خروجي به هر مقصد دلخواه (موبايل،شهري،بين شهري) و پرداخت هزينه مکالمه توسط دارنده سرويس
*امکان برقراري ارتباط با اپراتور
*قرار دادن حداکثر دفعات مجاز براي اشتباه وارد کردن رمز عبور

نحوه محاسبه هزينه‌ها و چگونگي شماره‌گيري :
نحوه محاسبه هزينه‌ اين سرويس به اين صورت است که مشترک آغاز کننده مکالمه تعرفه جاری مخابرات را پرداخت خواهد کرد و15 درصد قيمت پالس توسط مشترک مخاطب پرداخت مي‌شود.
1 . شماره گيری yxxxx 90922 ( در حال حاضر y نشان دهنده نوع مکالمه هست اگر y فرد باشد نشان دهنده اين هست که مشترکين می خواهند با موسسه يا شرکت مورد نظر تماس برقرار نمايند و اگر y زوج باشد به اين معنی است که صاحب سرويس(کسی که سرويس را از مخابرات دريافت کرده است) خواهان برقراری ارتباط شهری ، بين شهری ، موبايل و ...(مانند سرويس مکالمات اعتباری) با استفاده از اين سرويس می باشد . لازم به ذکر هست هنگامی که صاحب سرويس در حال برقراری مکالمه (ارتباط شهری ، بين شهری ، موبايل و ...) هست مشترکين قادر به شماره گيری سرويس آن و ارتباط با نزديکترين شعبه شرکت يا موسسه مورد نظر خواهند بود به عنوان مثال 9092211000 ، که در حال حاضر در صورت شماره گيری آن قادر به برقراری ارتباط با نزديکترين شعبه شرکت يا موسسه مورد نظر خواهيم بود)