تهران بزرگ ، خبرگزاري جمهوري اسلامي - شركت مخابرات استان تهران اعلام كرد: صفحه‌هاي حقوقي سايت اينترنتي (‪ (۱۱۸‬به‌منظور توسعه و تقويت صفحه‌هاي مشتركان حقوقي، اول ودوم دي ماه به مدت ‪ ۴۸‬ساعت دچار اختلال مي‌شود.
براساس اعلام روزسه‌شنبه روابط عمومي اين شركت، سايت ‪ ۱۱۸‬از طريق سايت ‪ Tct‬شركت مخابرات استان تهران، شماره تلفن‌هاي مشتركان تلفن ثابت كشور را ارايه مي‌دهد