ایتنا - در حال حاضر هدف شركت‌های خارجی، از بین بردن مهندسی داخلی با استفاده از حربه قیمت فروش است و مدیران شركت مخابرات باید آگاهی كاملی نسبت به این مسایل داشته باشند.

هوشنگ كشوری گفت: طبق تحقیقات انجام شده شركت‌های داخلی به تنهایی و بدون مشاركت شركت‌های خارجی، توانایی پیش بردن پروژه‌ اپراتور دوم را دارند.

هوشنگ كشوری اظهار داشت: اسناد مناقصه شركت ایران‌سل، هفته گذشته در میان شركت‌های داخلی كه توان مهندسی دارند توزیع شد و به همین منظور جلسه پرسش و پاسخی میان مسوولان Gcهای ایرانی در مورد اسناد مناقصه برگزار شد.

كشوری خاطرنشان كرد: باقی ماندن تولیدكنندگان قطعات مخابراتی به آگاهی و تدبیر مدیران جدید بستگی دارد و ما منتظر اجرایی شدن قول‌های مسوولان هستیم.

به گزارش ایسنا, این عضو هیات مدیره سندیكای مخابرات با اعلام نكردن شرایط تعیین شده در مدارك مناقصه، برای شركت كردنgcهای ایرانی گفت: ما هنوز در حال بررسی مدارك هستیم.

كشوری با تاكید بر اینكه باید به مدیران جدید فرصت آشنایی با صنف را داد، گفت: مسوولان مخابراتی باید سیاستگذاری صحیحی را در جهت پیشبرد برنامه‌های چهارم توسعه به اجرا درآورند.
به اعتقاد وی، شركت‌های داخلی را نباید در توسعه دادن فعالیت شان محدود كرد.