مشتركان اپراتورSonofon دانمارك نيز ، از روز چهارشنبه 30 آذر ماه سال جاري به جمع مشتركاني كه مي‌توانند از شبكه‌ي ارتباطات سيار كشورمان استفاده كنند، افزوده مي‌شوند.
به گزارش سرويس ارتباطات ايسنا از روابط عمومي‌ و امور بين المللي شركت ارتباطات سيار‌، از اين پس مشتركان اين اپراتور دانماركي كه به كشورمان سفر مي‌كنند، مي‌توانند از طريق شركت ارتباطات سيار MCCI از تلفن همراه خود استفاده كنند .
اين گزارش مي‌افزايد: از شهريور ماه سال گذشته با برقراري رومينگ متقابل بين اپراتور Teliasonera دانمارك و شركت ارتباطات سيار ، مشتركان ايراني، مشكلي در استفاده از تلفن همراه خود در كشور دانمارك نداشتند .
لازم به ذكر است كه با برقراري رومينگ مذكور، تعداد اپراتورها و كشورهايي كه شركت ارتباطات سيار، در راستاي گسترش خدمات خود ، اقدام به انعقاد قرارداد رومنيگ بين الملل با آن‌ها كرده است، به 66 اپراتور از 40 كشور افزايش مي‌يابد.