توصيه‌ي مجدد شركت مخابرات به مشتركان تلفن همراه اعتباري: سيم‌كارت‌ها را از نمايندگي‌هاي مجاز تاليا خريداري كنيد

روابط عمومي شركت مخابرات ايران پيرو اطلاعيه‌ي قبلي خود در مورد قيمت و چگونگي تهيه‌ي سيم‌كارت‌هاي اعتباري با هدف حفظ منافع مشتركان، مجددا به آن‌ها توصيه اكيد كرده كه به منظور جلوگيري از سو استفاده‌هاي احتمالي برخي از سودجويان جامعه و امكان فروش سيم‌كارت‌هاي جعلي تنها به نمايندگي‌هاي مجاز فروش شركت تاليا مراجعه كنند.
به گزارش سرويس ارتباطات ايسنا در ادامه‌ي اين اطلاعيه آمده است: بايد مردم سيم‌كارت‌هاي مورد نظر را برحسب ميزان اعتبار با قيمت‌هاي مصوب 100 هزار ريالي،200 هزار ريالي و400 هزار ريالي تهيه كنند.
اين اطلاعيه در همين زمينه تاكيد كرده كه مشتركان تلفن همراه اعتباري يا خريداران اين نوع سيم‌كارت در صورت مشاهده‌ي هر نوع تخلفي در نمايندگي‌هاي مزبور و مغايرت قيمت‌هاي مصوب مراتب را سريعا از طريق شماره تلفن 09990 به واحد ارتباطات مردمي اين روابط عمومي اطلاع دهند.
روابط عمومي شركت مخابرات ايران در بخش پاياني اطلاعيه‌ي خود اشاره كرده كه به تمامي اين سيم‌كارت‌ها مالياتي 6 درصدي به ترتيب معادل 6 هزار، 12 هزار و 24 هزار ريال تعلق گرفته كه به هنگام فروش، از خريداران اخذ خواهد شد.