واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست پیش بینی کرد در چهار سال آینده و تا سال 2010 نزدیک به یک چهارم مردم ایران مشترک تلفن همراه شوند.
به گزارش اکونومیست، شمار مشترکان تلفن همراه در ایران تا پایان سال جاری میلادی از 5.8 میلیون نفر فراتر خواهد رفت.

بر اساس این گزارش، شبکه تلفن همراه در ایران طی پنج سال گذشته گسترش قابل توجهی یافته است و از سال 2000 تاکنون شمار خطوط تلفن همراه بیش از 6 برابر افزایش یافته است.

بر این اساس، در حالیکه در سال 2000 فقط 962 هزار مشترک تلفن همراه در ایران وجود داشت، این رقم طی فقط چهار سال و در سال 2004 به 4.2 میلیون نفر رسید.

این گزارش می افزاید: شمار خطوط تلفن همراه در ایران در سالهای 2001، 2002 و 2003 نیز با رشد قابل توجهی همراه بود و به ترتیب به 1.8، 2.2، و 2.9 میلیون خط تلفن رسید.

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست پیش بینی می کند، در سال آینده میلادی و با به بهره برداری رسیدن اپراتور دوم تلفن همراه در ایران شمار مشترکان تلفن همراه 2 میلیون نفر افزایش یابد و به 7.8 میلیون نفر می رسد.

انتظار می رود رشد بالای شبکه تلفن همراه ایران طی سالهای آینده نیز تداوم یابد و در سالهای 2007، 2008 و 2009 به ترتیب 2، 2.5، و 1.6 میلیون نفر بر شمار مشترکان تلفن همراه ایران افزوده شود.

به گزارش اکونومیست، ایران تا سال 2010 یعنی در پایان سال 2009 حدود 13.8 میلیون نفر مشترک تلفن همراه خواهد داشت که با توجه به جمعیت 70 میلیون نفری ایران، حدود یک پنجم ایرانیان دارای خط تلفن همراه خواهند شد، این رقم در حال حاضر فقط 8 درصد است.

بر پایه این گزارش، شمار مشترکان تلفن همراه در ایران طی سالهای 2007 و 2008 نیز به ترتیب به 9.8 و 12.2 میلیون نفر خواهد رسید.