تاليانيوز- درآمد حاصل از فعاليتهاي مخابراتي در سطح جهان تا سال 2006 به بيش از 1.2 تريليون دلار خواهد رسيد و تقاضاي شديد بخش ارتباطات سيار موتور متحرکه اصلي اين بخش خواهد بود.به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز، گزارش جديد تحقيقاتي تازه موسسه Insight Research نشان مي دهد که از آغاز سال 2006 بيش از 1.8 ميليارد مشترک تلفن همراه در سراسر جهان وجود خواهد داشت و تا پايان سال آينده ميلادي 49 درصد از کل درآمد حاصل از ارائه خدمات مخابراتي مربوط به بخش ارتباطات سيار خواهد بود و اين درصد تا سال 2010 بالغ بر 55 درصد خواهد بود.گفتني است که صنعت مخابرات جهاني بين سالهاي 2000 تا 2005 با رکود جدي مواجه بوده است. اما پيش بيني مي شود که رشد مجدد اين صنعت از سال 2006 آغاز شود. در گزارش مذکور پيش بيني شده که صنعت مخابرات از سال 2006 به اين سو سالانه به طور مرتب 6 درصد رشد خواهد داشت و درآمد حاصل از آن از 1.2 تريليون دلار در سال 2006 به 1.6 تريليون دلار در سال 2010 خواهد رسيد.در اين گزارش همچنين تصريح شده که دو منطقه آسيا-اقيانوسيه و آمريکاي لاتين از رشد سريع تري در حوزه مخابرات نسبت به دو قاره اروپا وآمريکا برخوردار خواهند بود. کارشناسان Insight Research همچنين معتقدند که سرويس هاي نسل 2.5 و 3 تلفن همراه همزمان با گسترش خدمات ارزش افزوده تلفن همراه از محبوبيت بيشتري برخوردار خواهند بود.