تاليانيوز- شرکت Vodacom که در آفريقاي جنوبي فعال است امکان مشاهده برنامه هاي تلويزيوني بر روي تلفن هاي همراه را در اين کشور فراهم اورده است.به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز اين خدمات با همکاري شرکت Vodafone ارائه خواهد شد و مشترکان با استفاده از اين سرويس مي توانند به برنامه هاي شبکه هاي مختلف تلويزيوني شامل E! Entertainment, Fashion TV, Yebo 1, Speedy, Telly Track, Chilli TV, BBC و Yebo Millionaires دسترسي داشته باشند. برخي از اين شبکه ها بين المللي و برخي ديگر محلي هستند. قرار است در آينده اي نزديک مشاهده برنامه هاي شبکه هاي Sky News, HBO, Fox و MTV هم از اين طريق امکان پذير شود.هنوز هزينه استفاده از اين خدمات از سوي شرکت Vodacom اعلام نشده است.