موسسه Pts که بررسي عملکرد اپراتورهاي تلفن همراه در کشور سوئد را بر عهده دارد، اعلام کرد که اين کشور از نظر پوشش 3g ( نسل سوم شبکه هاي تلفن همراه) در ميان کشورهاي اروپايي بهترين وضعيت را دارد.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز، در اين گزارش ادعا شده که 85 درصد از جمعيت کشور سوئد تحت پوشش خدمات نسل سوم تلفن همراه قرار دارند و دو کشور انگلستان و ايتاليا هم به ترتيب رتبه هاي دوم وسوم را در قاره سبز به خود اختصاص داده اند. برآوردها نشان مي دهد که پوشش جمعيتي 3g در اين دو کشور به ترتيب به 75 و 60 درصد مي رسد.
در عين حال برخي کارشناسان مستقل ضمن تاييد اين آمار مي گويند افزايش پوشش 3g به تنهايي کافي نيست ودر کنار آن بايد براي ترغيب مردم به استفاده از اين خدمات بيشتر تلاش شود. چون اگر چه در سوئد پوشش خدمات نسل سوم موبايل در حد مطلوبي است، اما استفاده از اين خدمات در سطح بالايي قرار ندارد.
گفتني است که اپراتورهاي تلفن همراه در سوئد وعده داده اند تا در آينده اي نزديک تعداد مشترکان خود را به 8.860.00 نفر برسانند