3 دى 1384 - موج - با ورود حدود 673 هزار كارت شارژ تاليا به بازار، نياز مشتركان تا دو ماه آينده تامين مي شود.

ابوالفضل شاكري مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي شركت تاليا، درگفت و گو با خبرنگار موج، با بيان اين مطلب افزود: به دنبال كمبود كارت‌ هاي شارژ 10 هزار توماني تاليا در بازار طي هفته ‌هاي گذشته، حدود 673 هزار قطعه كارت شارژ 10 ، 20 و 40 هزار توماني در شبكه‌ سيم كارت ‌هاي اعتباري فعال و از بعد از ظهر چهارشنبه وارد بازار شد.

وي اظهار داشت: با توجه به نياز سنجي‌ هاي صورت گرفته در بازار مشاهده شد كه بيشتر مشتركان متقاضي كارت‌هاي شارژ 10 هزار توماني يا قرمز رنگ بودند كه برهمين اساس حدود 75 تا 80 درصد توزيع كارت ‌هاي شارژ تاليا به اين نوع كارت اختصاص يافت و هم اكنون 512 هزار كارت شارژ 10 هزار توماني وارد بازار شد.

شاكري ادامه داد: همچنين 17 هزار كارت شارژ 40 هزار توماني يا زرد رنگ تاليا و 144 هزار كارت آبي رنگ يا 20 هزار توماني نيز وارد بازار شده است.

مدير روابط عمومي تاليا متذكر شد: مي‌ توان انتظار داشت كه طي دو ماه آينده و با اين توزيع گسترده كارت ‌هاي شارژ تاليا، مشتركان هيچ كمبودي در بازار نداشته باشند، چرا كه تقريبا به ازاي هر مشترك، دو كارت شارژ در شبكه فعال شده است.

شاكري در پايان خاطرنشان كرد: در تلاشيم تا پنج هزار و 300 نمايندگي تاليا در سطح شهر را طي روز‌هاي آينده به 10 هزار نمايندگي افزايش دهيم.

يادآور مي شود: قيمت مصوب كارت قرمز تاليا، با اعتبار 30 روز، 10 هزار و 600 تومان و قيمت كارت شارژ آبي با اعتبار 70 روز، 21 هزار و 200 تومان و قيمت كارت شارژ زرد با اعتبار 150 روز، 42 هزار و 400 تومان مي‌ باشد