تاليانيوز- با توجه به آنکه به ندرت پيش مي آيد دانشجويان ژاپني بردن تلفن همراه به کلاسهاي درس را فراموش کنند، دانشگاهي در ژاپن دست به ابتکار عمل جالبي زده و کارت شناسايي دانشجويان را در درون گوشي هاي همراه آنها گنجانده است.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از ياهونيوز، از ماه آوريل سال آينده ميلادي تمامي دانشجويان دانشگاه کاناگاوا در نزديکي توکيو پايتخت ژاپن مي توانند با استفاده از کارت هاي شناسايي ديجيتالي در کلاسهاي مختلف ثبت نام کنند، درهاي قفل شده را که مجاز به باز کردنشان هستند بگشايند و به اينترنت دسترسي داشته باشند.
همچنين دانشجويان مي توانند از گوشي خود در قالب کارت اعتباري بهره برده و از فروشگاهها خريد کنند. همچنين خريد بليط و کالا از برخي سينماها و مغازه هاي خارج از دانشگاه نيز با استفاده از کارت هاي شناسايي موبايلي امکان پذير خواهد بود.