5دى 1384 - دنیای اقتصاد - در صورت مفقود و يا ربوده شدن گوشي‌هاي تلفن همراه شركت مخابرات با همكاري نيروي انتظامي اقدام به رديابي گوشي براي پيدا كردن و تحويل گوشي به صاحب آن مي‌كند.

به گزارش خبرنگار ما افرادي كه گوشي‌تلفن همراه خود را گم كرده و يا از آنها ربوده شده است، پس از سوزاندن سيم كارت از طريق دفاتر امور مشتركين تلفن همراه مي‌توانند به همراه جعبه گوشي خود به كلانتري مراجعه كرده و با پركردن برگه شكايت و اعلام شماره سريال درج شده روي جعبه گوشي خواستار رديابي آن شوند.

شركت مخابرات نيز از طريق بازرسي كل خود براساس شكايت‌هاي ارائه شده به نيروي انتظامي اقدام به رديابي گوشي مي‌كند بدين صورت كه با قرار گرفتن سيم كارتي در گوشي گم‌شده و ثبت شماره سريال آن در مخابرات گوشي رديابي مي‌شود و شماره سريال و مكان قرار‌گيري فرد استفاده كننده از گوشي مفقود شده در ليست خاكستري اين شركت ثبت و از طريق نيروي انتظامي فرد رباينده و گوشي تلفن همراه دستگير مي‌شود.

اين در حالي است كه براساس عملكرد شركت مخابرات در اين زمينه آمار ربوده شدن گوشي‌ها كاهش يافته و حتي افرادي كه گوشي تلفن را به طور تصادفي پيدا مي‌‌كنند به دليل پيگيري و رديابي گوشي و احتمال دستگيري به عنوان سارق اقدام به تحويل گوشي به صاحب اصلي و يا شركت مخابرات و دفاتر امور مشتركين مي‌كنند.