شهروندان كره جنوبي از سال جديد ميلادي از طريق پيامهاي متني كه با تلفن همراه براي آنها ارسال مي‌شود از كيفرخواست عليه خود با خبر مي‌شوند.

به گزارش پايگاه اينترنتي رويترز، ‪ ۷۵‬درصد مردم اين كشور صاحب تلفن همراه هستند و به گفته دادياران اكنون زمان آن فرارسيده تا شيوه ارسال اخطاريه قانوني كاغذي كنار گذارده شود و بجاي آن بطور الكترونيكي يعني تلفن همراه براي مردم ارسال شود.

لي يانگ پيو يك مقام اجرايي كره جنوبي گفت بيشتر مردم در كره جنوبي تلفن همراه دارند و از آنجا كه اخطاريه‌ها با پست معمولي به سرعت به دست آنها نمي‌رسد اين شيوه روش مطمئن تري براي آگاهي از دريافت اخطاريه قانوني است.

هدف از اعلام جرم با پيامهاي متني غافلگير مردم نيست. فقط كساني كه قبلا درخواست استفاده از چنين خدماتي را كرده‌اند پيام حاوي اخطاريه قانوني دريافت خواهند كرد.

با تغيير روش ارسال اخطاريه ساليانه ‪ ۱۶۰‬ميليون وون (‪ ۱۵۸‬هزار دلار) صرفه جويي مي‌شود و تعداد اخطاريه‌هاي قانوني كه از طريق پست ارسال مي‌شود كاهش مي‌يابد.

ساير اخطاريه‌هايي كه از طريق پيامهاي متني ارسال مي‌شود شامل اطلاعاتي در مورد جريمه و مجازات است.

ارايه اين خدمات از امروز سه شنبه آغاز شود و در سال ‪ ۲۰۰۶‬بطور كامل به اجرا در مي‌آيد.