تاليانيوز- موتورولا، نوکيا و China Mobile بزرگترين اپراتور تلفن همراه در کشور چين طرح مشترکي را براي جمع آوري گوشي هاي قديمي ومستعمل در پرجمعيت ترين کشور دنيا به مرحله اجرا درمي آورند.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوزبه نقل از شين هوا، اجراي اين طرح موسوم به Green Box Environment Protection Plan از اواسط ماه دسامبر آغاز شده است.
در همين راستا، شرکتهاي ياد شده در مجموع 1000 فروشگاه و150 مرکز را به جمع آوري اين گوشي ها اختصاص مي دهند. در هر يک از اين مراکز جعبه هاي سبز رنگي قرار داده مي شود تا علاقمندان گوشي هاي مستعملشان را در آنها بريزند. گوشي هاي جمع آوري شده به منظور حفظ محيط زيست بازيافت خواهند شد.
مقامات موتورولا مي گويند از زمان حضور در بازار چين سه تن گوشي کهنه و متعلقات آن را جمع آوري نموده اند.
گفتني است چين بزرگترين بازار تلفن همراه جهان است و به ازاي هر صد چيني 29.1 گوشي وجود دارد.