عضو هيئت مديره نظام صنفي رايانه‌اي تهران گفت: متاسفانه در مناقصه ايران‌سل يك اعتبار بانكي به ميزان 50 ميليون دلار خواسته‌اند كه بخش خصوصي توان پرداخت اين ميزان را ندارد.


حميد بابادي‌نيا در گفت وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به برگزاري مناقصه ايران‌سل كه مجري پروژه اپراتور دوم تلفن همراه كشور است، افزود: شركت‌هاي داخلي با پرداخت غيرمتعارف پنج ميليون تومان اقدام به خريد اسناد مناقصه ايران‌سل كردند. وي ادامه داد: در اين اسناد عملا بخش غيردولتي كشور در ميان شركت‌هاي خارجي بي‌دفاع و مظلوم واقع شده زيرا توان گذاشتن اعتبار بانكي حدود 50 ميليون دلاري را ندارد.

بابادي‌نيا تاكيد كرد: اگر شعار دولت، بازي دادن بخش خصوصي در رشد و توسعه كشور است و اعتقاد هم بر اين شعار دارد، بايد در مناقصه ايران‌سل تجديد نظر كرد. وي با اشاره به حضور موفق بخش خصوصي در توسعه تلفن ثابت كشور، گفت: شركت‌هاي خارجي حتي در اين زمينه قابل رقابت با ما نيستند بنابراين بايد بخش خصوصي در پروژه‌هاي بزرگ و ملي چون اپراتور دوم بازي داده شود.
بابادي نيا با بيان اينكه اپراتور دوم يك پروژه ملي است و شركت‌هاي مجري بايد به مسائل فني و علمي موضوع احاطه داشته باشند، افزود: در انجام اين پروژه بايد مسائل تئوريك و كاربردي يعني علم و تجربه در كنار يكديگر مورد استفاده قرار گيرند.

وي تاكيد كرد: در اپراتور دوم متاسفانه به جاي نسل سوم تلفن همراه كه محصول سال 2000 است و در برخي از كشورهاي همسايه ايران چون كويت، اردن و امارات مورد استفاده قرار مي‌گيرد، نسل دو با سرعت 6/9 كيلو بيت در ثانيه به كار گرفته خواهد شد. عضو هيئت مديره نظام صنفي رايانه‌اي تهران تصريح كرد: زماني كه ما بخواهيم با تكنولوژي اپراتور دوم به مشتركان خدمات بدهيم دنيا از تكنولوژي جولاي سال 2005 تلفن همراه كه سرعتي معادل 300 مگابيت دارد استفاده خواهد كرد.
وي اضافه كرد: نمي‌دانيم چه توجيه فني و علمي در اجراي تكنولوژي GSM در اپراتور دوم ديده شده است و چرا نبايد به مشتركان ايراني نسل سوم تلفن همراه ارائه شود.

بابادي نيا انتقال دانش فني پروژه اپراتور دوم را يكي از موضوعات اصلي اجراي اين پروژه نام برد و تاكيد كرد: شركت MTN آفريقاي جنوبي بايد دانش اين پروژه را نيز به داخل منتقل كند و صرفا از نيروهاي ايراني در رده‌هاي پايين اين پروژه استفاده نكند، زيرا اين امر در نهايت وابستگي كشور را به دنبال خواهد داشت.
وي ادامه داد: هم اكنون با توجه به مزيت نسبي كشور مان در ارتباط با در اختيار داشتن نيروهاي متخصص فني در تمامي زمينه‌ها در مقايسه با كشورهاي منطقه از نيروهاي توانمند ايراني در اكثرپروژه‌هاي Hitec استفاده مي شود.

عضو هيئت مديره نظام صنفي رايانه‌اي تهران، جمع‌آوري اطلاعات مشتركان، كنترل زمان‌بندي پروژه، ‌شناخت اشكالات پروژه، مكان‌يابي براي سايت‌ها و نصب تجهيزات شبكه تلفن همراه را از جمله توانايي‌هايي بخش خصوصي نام برد.
وي تصريح كرد: دغدغه بخش خصوصي اكنون اين است كه آيا شركاي ايراني ايران‌سل كه شركت‌هاي دوستي هستند مي‌توانند شركت‌هاي خصوصي را به كار گيرند.

مناقصه شركت ايران‌سل داراي ابهاماتي است
نائب رئيس هيئت مديره سنديكاي مخابرات با اشاره به برگزاري مناقصه از سوي شركت ايران‌سل گفت: شركت مخابرات بايد توجه خاصي به انجام اين مناقصه داشته باشد تا مصوبه مجلس در استفاده از حداكثر توان داخلي تحقق يابد.
به گزارش خبرگزاري فارس، رياضي افزود: مناقصه ايران‌سل داراي ابهاماتي است. بايد روندي پيش آيد كه رقابت عملي ميان شركت‌هاي خارجي و ايراني ايجاد شود.

وي در ادامه خواستار بهبود شرايط مناقصه براي حضور شركت‌هاي داخل در توسعه شبكه اپراتور دوم شد.
رياضي كه در يك گفت گوي تلويزيوني شركت كرده بود، به نقش شركت‌هاي مخابراتي داخلي در توسعه تلفن ثابت بويژه در روستاهاي كشور اشاره و تصريح كرد: شركت‌هاي داخلي با دانش و توان خود مي‌توانند در پروژه‌هاي اپراتور دوم حضور يابند.