رييس كميت مخابرات و ارتباطات مجلس شوراي اسلامي گفت: در شرايطي كه كيفيت سيم‌كارت مطلوب نيست، بهتر است كه از نظر كمي هم توسعه پيدا نكند.

رمضانعلي صادق‌زاده در گفت‌وگو با ايسنا افزود: يكي از دلايل متوقف شدن عرضه سيم‌كارت تاليا، كيفيت نامطلوب آن است.

نماينده مردم رشت در خانه ملت اظهار داشت: كميسيون صنايع و معادن به وزارت ارتباطات توصيه كرد كه در مورد اجراي قرارداد تاليا بيشتر مراقب باشد و نظارت بيشتري داشته باشد تا كيفيت مطلوب‌تر شود.
صادق‌زاده ادامه داد: در عرضه سيم كارت تاليا وقفه‌اي ايجاد شد تا كيفيت بهبود بخشيده شود. وي با بيان اين كه در حال حاضر 7 ميليون تلفن همراه فعال است، گفت: نياز جامعه بيشتر از اين ميزان است، به همين دليل قيمت سيم كارت تاليا به نسبت نوسانات بازار تغيير مي‌كند.

صادق‌زاده گفت: با توجه به تجهيزات در حال نصب اپراتور اول و افزايش ظرفيت و واگذاري جديد موجب مي‌شود كه ظرفيت تقاضا كاهش يابد و قيمت سيم كارت نيز به حالت تعادل برسد.

عضو كميسيون صنايع و معادن درباره كيفيت تلفن‌هاي همراه گفت: پس از كسب راي اعتماد، وزير ارتباطات از كميسيون يك وقت 3 ماهه خواست تا مسئله كيفيت را بررسي كند، كه سه ماه مهلت تمام شده و وي به كميسيون آمد و گزارشي از وضعيت فعلي داد و راهكارهاي پيش‌بيني شده خود را نيز بيان كرد.

وي ادامه داد: كميسيون در اين مسئله بسيار اصرار داشت كه به دليل فني كه خط‌ها دچار مشكل مي‌شوند وزارت ارتباطات يك سري مكانيزم‌هاي جبراني را در نظر بگيرد كه آنها هم پذيرفتند.