تعرفه‌ي رومينگ بين‌الملل تلفن همراه براي كشور چك اعلام شد

روابط عمومي ‌شركت مخابرات ايران تعرفه‌ي رومينگ بين الملل تلفن همراه براي كشور چك با اپراتور T-mobile براي مسافراني كه قصد عزيمت به اين كشور دارند را اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تعرفه‌ي هر دقيقه مكالمه‌ي رومينگ از چك با اپراتورT-mobile به مقصد ايران در تمام ساعات شبانه روز ‌٣٩ هزار و ‌١٨ ريال است .
تعرفه‌ي هر دقيقه مكالمه رومينگ داخل كشور چك براي مكالمه داخل شبكه‌ي T-mobile در تمام ساعات يك هزار و ‌٨٥٧ ريال و براي مكالمات به شبكه‌ي ثابت و ساير شبكه‌هاي موبايل پنج هزار و ‌٥٧٤ ريال است .
به گزارش ايسنا، تعرفه‌ي هر دقيقه مكالمه‌ي داخل ايران به مقصد تلفن همراه در چك در تمام ساعات شبانه روز ، برابر نرخ داخلي ايران ، و براي شخصي كه تلفن همراه خود را به اين كشور منتقل كرده و از ايران با آن ارتباط برقرار مي‌شود ، در تمام ساعات شبانه روز يك هزار و ‌٥/٦٦٩ ريال است .
گفتني است ، مبلغ هر پيام كوتاه ، يك هزار و ‌٨٥٧ ريال است .