تاليانيوز- دسترسي به فايلهاي موسيقي از طريق تلفن هاي همراه امروز به دلمشغولي بسياري از کاربران موبايل مبدل شده وعلاقه آنان به اين امر موجب شده تا در سال 2005 ارائه دهندگان چنين خدماتي 4.4 ميليارد دلار درآمد به جيب بزنند.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز، پيش بيني مي شود که اين رقم در سال 2006 از مرز 6 ميليارد دلار فراتر رود. هم اکنون 15 درصد از کل بازار موسيقي جهان مربوط به ارائه اين خدمات از طريق تلفن هاي همراه است.
صنعت موسيقي موبايلي در بسياري از کشورهاي جهان به سرعت در حال پيشرفت است وبه عنوان مثال در هند 35 تا 40 درصد ازدرآمد سرويس هاي غيرصوتي موبايل مربوط به بخش موسيقي است که رقمي بالغ بر 200 ميليون روپيه را شامل مي شود.
کارشناسان مي گويند رشد سرويس هاي موسيقي موبايلي موجب خواهد شد تا درآينده کمتر کسي از Cd براي گوش کردن به موسيقي استفاده کند.
لازم به ذکر است که بر طبق برآوردها تنها در کشور در حال توسعه هند روزانه بيش از 125 هزار نوع زنگ گوشي مختلف توسط کاربران تلفن همراه بارگذاري مي شود که قيمت هر يک از آنها بين 8 تا 10 روپيه در نوسان است.