شركت ارتباطات زيرساخت با برگزاري مناقصه اي ، راه اندازي شبكه ويدئو كنفرانس در شركت هاي مخابراتي استان هاي سراسر كشور را به بخش خصوصي واگذار كرد.
به گزارش بخش خبر شبكه فناوري اطلاعات ايران به نقل از عصرارتباط ، در صورت راه اندازي شبكه ويدئو كنفرانس در مراكز مخابراتي استان هاي سراسر كشور، 25 شهر مي توانند از ويدئو كنفرانس استفاده كنند.
پيش از اين نيز شبكه ويدئو كنفرانس در 21 مركز از مراكز مخابراتي استان خراسان راه اندازي شده بود.
در حال حاضر شهرهاي نيشابور، سبزوار، قوچان، سرخس، تربت جام و حيدريه، كاشمر، گناباد، فردوس و بيرجند به همراه هفت سايت سيار و 4 سايت در شهر مشهد از خدمات شبكه ويدئو كنفرانس استفاده مي كنند.
سعيد ميرزايي- مدير مهندسي فروش ويدئو كنفرانس شركت همند نيروگسيل- در اين خصوص به خبرنگار ما گفت : در حال حاضر كار راه اندازي شبكه ويدئو كنفرانس براي شركت مخابرات در سراسر كشور آغاز شده است كه طبق قرارداد، اميدواريم اين شبكه تا پايان آذرماه سال جاري به اتمام برسد.
او با بيان اينكه نصب تجهيزات ويدئو كنفرانس ها در مراحل پاياني خود به سر مي برند، ادامه داد: ويدئو كنفرانس ها بر بستر Ip يا Isdn راه اندازي مي شود و تجهيزات آن از كشور ايتاليا شركت آراترا تهيه شده است.
او با اشاره به اينكه براي شهر تهران در 3 نقطه ويدئو كنفرانس راه اندازي مي شود، گفت : شهرهاي تبريز، اروميه ، اردبيل، اصفهان، ايلام ، بوشهر، شهركرد، بجنورد ، اهواز، سنندج، زنجان، سمنان، زاهدان، شيراز، قزوين، قم، كرمان، كرمانشاه، ياسوج، گرگان، رشت، خرم آباد، بابل، اراك، بندرعباس، همدان، يزد و كيش از جمله شهرهايي هستند كه كار نصب تجهيزات در آنها آغاز شده است.
به گفته وي : بااستفاده از ويدئو كنفرانس مي توان برگزاري جلسات بين دو يا چند نقطه كه از نظر فيزيكي با يكديگر فاصله بسيار دارند را انجام داد، ضمن آنكه كار مشاوره و آموزش و پزشكي از راه دور نيز از اين طريق ميسر مي شود.
او گفت: شركت در مناقضه ها و مزايده هاي بين المللي، قضاوت از راه دور و ارسال پرونده هاي حقوقي براي دادرسي ديگر كاربرهاي ويدئو كنفرانس به شمار مي رود.
او در خصوص پهناي باند مورد نياز ويدئو كنفرانس ها گفت: ويدئو كنفرانس ها با پهناي باند 128 تا 4 مگا بيت در ايران راه اندازي مي شوند كه كيفيت تصوير و صدا با سرعت 768 كيلو بيت مناسب خواهد بود