براي كسانيكه به اينترنت دسترسي ندارند و نياز به دانستن زمان پخش فيلم ها و يا اطلاعات پزشكي دارند ، سرويس جديدي طراحي شده است كه به آنها در يافتن جواب كمك مي كند.
به گزارش بخش خبر سايت http://www.IRITN.com ، شركت Ask Me Now برا كاربران تلفن همراه كه دستگاه هاي خود را به تلفن هاي همراه مجهز به اينترنت ارتقاء نداده اند گروهي از محققان را استخدام كرده است تا به سئوالات گسترده و وسيع آنها جواب دهند.
اين شركت از زمان راه اندازي اش در ميان سئوالات پرسيده شده تاكنون به سئوالاتي چون آدامس بادكنكي چه زماني اختراع شد؟ و كدام مدل بيشتر از همه روي جلد مجله Cosmopolitan به چاپ رسيده است پاسخ داده است.
كاربران براي پرسيدن سئوالاتي درباره زمان پخش فيلم ها، نتيجه بازيهاي ورزشي يا قيمت سهام مي توانند از طريق تلفن سوال خود را بپرسند. سرويس خودكار شركت در عرضه چند ثانيه از طريق پيام متني و بصورت رايگان جواب را به تلفن همراه شخص ارسال مي كند.
كاربران براي دريافت اطلاعات محرمانه تر مي توانند از سرويس Ask Me Anything اين شركت استفاده كنند. محققان اين شركت سوال را بايگاني مي كنند و در عوض 4 يا 5 دقيقه از طريق پيام هاي متني به سوالات پاسخ مي دهند.
اين شركت براي هر سوالي كه از طريق سرويس Ask Me Anything پرسيده مي شود 49 سنت دريافت مي كندو از يك نرم افزار تحقيقاتي خصوصي براي جواب دادن سريعتر استفاده مي كند.