پزشکان برای چندمین بار نسبت به استفاده از گوشی‌های متصل به انواع دستگاه‌های mp3player برای گوش کردن به موسیقی هشدار دادند.
آنان معتقدند که این گوشی‌ها در درازمدت و در صورت استفاده مداوم، سلامت فرد را به خطر می‌اندازند. به خصوص که جوانان علاقه دارند با صدای بلند به موسیقی گوش دهند و چندان اهمیتی به آسیب دیدن احتمالی دستگاه شنوایی خود نمی‌دهند.
پزشکان به خصوص در مورد وسیله‌ای موسوم به ear bud هشدار می‌دهند که توسط استفاده کنندگان از ipod برای شنیدن موسیقی به کار گرفته می‌شود و سیگنال‌های صوتی را بشدت تقویت می‌کند. این وسیله به گونه‌ای طراحی شده که صداهای مزاحم محیطی را به حداقل می‌رساند.