شركت ارتباطاتي telenor در نروژ اعلام داشت، در عيد امسال ميزان ارسال پيغام هاي متني كوتاه sms و پيغام هاي چند رسانه اي mms با افزايش قابل توجهي همراه بوده است.

در عيد امسال در كشور نروژ ميزان ردو بدل پيغام هاي sms و mms با افزايش قابل توجهي همراه بوده است به طوري كه در سال نو تقريبا 25 ميليون پيغام sms و 1 ميليون پيغام تصويري يا mms در بين كاربران تلفن همراه ردو بدل شده است.
اين در حالي است كه به علت ترافيك نسبتا بالا بسياري از پيغام ها با تاخير ارسال مي شود.در عيد سال گذشته ،كاربران تلفن همراه در كشور نروژ تقريبا 19 ميليون پيغام sms و 500 هزار پيغام تصويريmms را دربين دوستان و اقوام خود ردو بدل كرده اند.
شركت هاي ارائه دهنده خدمات تلفن همراه اعلام داشتند ، به علت افزايش ميزان ردو بدل اينگونه پيغام ها در بين كاربران نروژي يعني 1000 پيغام در ثانيه انتظار مي رود ، ارسال پيغام با كمي تاخير مواجه شود اما به هيچ عنوان پيغام ها گم نخواهد شد و از بين نمي رود.