نصب شبكه هاي بي سيم شايد آسا باشد اما سرعت شبكه هاي كابلي اترنت (نوعي سیستم شبكه كه امكان حمل اطلاعات سمعي و بصري را همانند داده كامپيوتري فراهم مي آورد) هميشه سريعتر بوده است.
نسل جديدي از محصولات wi-Fi توليد شده است كه مي تواند با سرعت شبكه اترنت براي برنامه هاي پهن باند رقابت كند. تعدادي از محصولات جديد بي سيم كه داراي اين سرعت هستند عبارتند از مسيرياب بي سيم Range Max240 شركت Negear كه 180 دلار است و Note book Adapter ، 100 دلاري سرعت انتقال داده ها در فاصله نزديك حتي با قابليت رمزداركردن داده ها تنها كمي آهسته تر از شبكه اترنت استاندارد 100 تا 10 مگا بايت در ثانيه اي است.
محصول Range Max240 مبتني بر فناوري جديد True MIMO Gen3 شركت Airgo Network اس. فناوري True MIMO Gen3 همانند چيپ است اصلي True MIMO از 2 آنتن ارسال و 3 آنتن دريافت براي ارتقاء سرعت و برد استفاده مي كند. اين محصول با محصولات بي سيم 54 مگا بايتي در ثانيه استاندارد نيز سازگار است.
اما كليد واقعي كارايي Gen3 فناوري جديد Adaptive Channel Expansion است. اين فناوري با استفاده از دو تا از سه كانال سري كه در فركانس 2.4 مگا هرتز وجود دارد پهناي باند را دو برابر مي كند.
به نقل از iritn