تاليانيوز- شرکتهاي مخابراتي و اپراتورهاي تلفن همراه نهايت تلاششان را مي کنند تا رضايت مشتريان جوان تر خود را به دست آورند، اين در حالي است که بخش اعظم کاربران تلفن همراه را افراد بزرگسال تشکيل مي دهند.به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از Cellularnews ، اگر چه کمتر از نيمي از جوانان زير 18 سال مالک تلفن همراه هستند، اما آنان مشترکان بالقوه تلفن همراه در آينده محسوب مي شوند و بيش از ديگر گروه هاي سني به استفاده از امکانات جانبي تلفن همراه تمايل نشان مي دهند، لذا اپراتورهاي موبايل بسيار به آنها اميد بسته اند.بسياري از اپراتورهاي تلفن همراه درصدد ارائه سرويس هاي ويژه بي سيم خانوادگي هستند تا کاربران بيشتري را به سمت خود جلب کنند.يکي از مسئولان شرکت Alltel در اين مورد مي گويد: جواناني که حدود 20 سال سن دارند فرصت هاي تجاري بالقوه اي براي تمامي اپراتورهاي تلفن همراه جهان محسوب مي شوند.آمار نشان مي دهد که تا پايان سال 2005 تعداد مشترکان خدمات تلفن همراه در آمريکا از مرز 200 ميليون نفر گذشته است که بخش قابل توجهي از اين افراد را جوانان تشکيل مي دهند، چون اکثر افراد بالغ در اين کشور طي سالهاي قبل به جمع کاربران تلفن همراه پيوسته اند.گفتني است در کنار جوانان، اپراتورهاي همراه اميد فراواني به جلب نظر اقليت هاي ....ي و افراد کم درآمد جوامع دارند که هنوز به جمع کاربران موبايل نپيوسته اند.بر طبق برآوردها حدود نيمي از جوانان بين 10 تا 20 سال در آمريکا از تلفن همراه استفاده مي کنند و 50 درصد بيش از بزرگسالان از سرويس هاي ارزش افزوده مانند email، SMS، MMS، بارگذاري زنگ گوشي و تلويزيون موبايلي استفاده مي کنند. به همين علت رقم قبض موبايل جوانان آمريکايي معمولا 10 دلار بيش از همتايان بالغ آنان است.