تاليانيوز- شهروندان ابرشهر شانگهاي در شرق چين به منظور تبريک سال نوي ميلادي بيش از 180 ميليون پيام کوتاه ارسال کردند که نسبت به سال گذشته ميلادي تا 50 درصد افزايش يافته است.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از chinabroadcast، هر يک از اهالي اين شهر از شب شنبه تا صبحگاه روز دوشنبه به طور متوسط بيش از ده SMS ارسال را براي تبريک سال 2006 ميلادي براي دوستان و آشنايان ارسال کردند.
مقامات شرکت مخابرات شانگهاي هم مي گويند وی سايت آن طي همين مدت با ترافيک بي سابقه اي براي بارگذاري زنگ هاي گوشي ويژه سال نو مواجه بوده است.