رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي: شركت ايران‌سل الحاقيه‌اي به مدارك اصلي مناقصه خود اضافه كرد كه بر اساس آن شركت‌هاي حاضر در مناقصه به شكل مستقل و Gc موظف شدند تا سهم 51 درصدي توليد داخلي در اجراي پروژه را رعايت كنند.


به گزارش فارس، معصوم فرديس در يك نشست خبري در ادامه در مورد مناقصه شركت ايران‌سل گفت: شركت ارتباطات سيار ايران‌سل پس از اخذ مجوز لازم، اقدام به برگزاري مناقصه‌ كرد و حدود 22 شركت به شكل Gc مدارك مناقصه را خريداري و پيشنهادات خود را ارائه كرده‌اند.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره به برگزاري جلسات كميسيون تنظيم مقررات در دولت گفت: در آخرين جلسه برگزار شده فضا براي فعاليت‌ شركت‌هاي Pap فراهم شد.

وي گفت: تعرفه‌هاي دهگانه‌ سرويس‌هاي هوشمند در راستاي ساماندهي تعرفه‌هاي مخابراتي كشور بررسي شد و تا يك هفته‌ آينده جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
فرديس افزود: تاكنون 1250 پروانه دفاتر خدمات ارتباطي صادر شده است. در برنامه‌ چهارم توسعه تعداد دفاتر خدمات ارتباطي به 2500 دفتر خواهد رسيد.

وي افزود: تعرفه‌ اختصاص لينك E1 مورد نياز شركت‌هاي Pap، پيش از اين كاهش يافته بود كه بنا به انجام نشدن مراحل حقوقي آن اجرايي نشده بود كه در جريان بازبيني تعرفه‌هاي آن مراحل حقوقي خود را طي كرد و مبلغ تعرفه از 700 هزار تومان به 340 هزار تومان كاهش يافت.
فرديس در مورد شكايت ترك سل و ادعاي خسارت از سوي اين شركت نيز گفت: شكايت ترك‌سل با توجه به اين كه در اين جريان مراحل پروژه قانوني طي شده است، موضوعيتي ندارد.

وي در ادامه اظهار داشت: تعرفه‌هاي ارزش افزوده‌ ديتا، به عنوان ديتاسنتر دولتي نيز بررسي شده و برخي از تعرفه‌ها با توجه به بالا بودن قيمت‌هاي پيشنهادي تا يك‌ پنجم كاهش يافت.