آژانس سرشماري آرژانتين اعلام كرد كه تعداد مشتركان تلفن همراه اين كشور در سال ‌٢٠٠٥، ‌٦٨ درصد نسبت به سال ‌٢٠٠٤ افزايش يافته است.
در پايان سال گذشته‌ي ميلادي، تعداد مشتركان تلفن همراه در آرژانتين به ‌٠٢/٢١ ميلوين نفر رسيد كه در مقايسه اين رقم در پايان سال ‌٢٠٠٤، ‌٣٢/١٣ ميليون كاربر بوده است .