تاليانيوز- تعداد کاربران خطوط ثابت تلفن در چين در سال 2006 تا 300 ميليون نفر افزايش مي يابد، اين در حالي است که پيش بيني مي شود تعداد کاربران تلفن همراه در اين کشور هم تا 48 ميليون نفر افزايش يابد و با اين حساب تعداد کل مشترکان خدمات تلفن ثابت و همراه در چين به رقم اعجاب آور 820 ميليون نفر مي رسد.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از شين هوا وزير صنعت اطلاعات چين ضمن بيان اين مطلب تصريح کرده که چين تا پايان سال 2005 معادل با 746 ميليون نفر کاربر تلفن همراه داشته است.
گفتني است درآمد بخش مخابرات چين در سال 2006 بالغ بر 700 ميليارد يوآن چين پيش بيني شده است.
کشور چين بيشترين مشترکان خطوط تلفن ثابت وسيار را در جهان داراست.