به گزارش موج، از آنجايي كه تلفن همراه فاصله بين محيط كار و منزل را محو كرده است ، اظطراب و گراني هاي ويژه اي را براي كاربران به همراه داشته است و اوقات شخصي وي را مختل ميكند .
تحقيقات نشان ميدهد ، افرادي كه از تلفن همراه استفاده مي كنند در مقايسه با افرادي كه به ندرت و يا اصلا از اين دستگاه ها استفاده نمي كنند از اظطراب بيشتري برخوردار هستند. همچنين كاربران تلفن همراه بيشتر از كمبود حمايت و همكاري فرزندان و شريك زندگي خود شكايت داشته اند و تلفن همراه را عاملي براي سرد شدن روابط صميمانه بين افراد خانواده خود مي دانند.كاشناسان و محققان دانشگاه wisconsin اعلام داشتند بسياري از خانواده هايي كه از تلفن همراه استفاده ميكنند از ناراحتي هايي رنج مي برند زيرا امور محيط كاري و خارج از منزل بر امور منزل و محيط گرم خانواده راه يافته است و تاثيرات منفي را براي آنها به همراه داشته است.اين در حاليست كه افرادي كه از تلفن همراه استفاده نمي كنند با ورود به محيط خانه تمامي نگراني هاي شغلي را نيز تا حدودي فراموش مي كنند و به برقراري رابطه اي گرم و صميمانه با اعضاي خانواده خود مي پردازند و از استرس كمتري بر خوردار هستند.
با اين اوصاف هنوز بسياري از مردم از عواقب استفاده از تلفن همراه بي خبرند و با گذشت زمان بر تعداد كاربران تلفن همراه در جهان افزده مي شود.مسئولين اعلام داشتند، كاربران تلفن همراه بايد حتي الامكان براي محكم تر كردن روابط خانوادگي خود اوقاتي را به فرزندان و شريك زندگي خود اختصاص دهند و در آن زمان از جواب دادن به تلفن همراه پرهيز كنند.
تحقيقات صورت گرفته در بين 600 زوج جوان نيويوركي نشان مي دهد، سلامت خانواده هايي كه از تلفن همراه و پيجر استفاده مي كنند در مقايسه با سايرين كمتر بوده است و از مشكلات داخلي رنج مي برند و بسياري از آنها تا حدودي اعتماد به همسر خود را از دست مي دهند.
گفتني است بر خلاف عقيده بسياري از مردم استفاده از رايانه هاي شخصي در روابط خانوادگي زوج هاي جوان هيچ تاثير منفي ندارد.