گزارش هاي بدست آمده حاكي از آن است ، با آغاز سال نو ميلادي در كشور انگليس ميزان ردو بدل پيغام هاي كوتاه متني sms با افزايش همراه بوده است.
آمار جديد نشان ميدهد در انگليس از نيمه شب 31 دسامبر تا نيمه شب اول ژانويه تقريبا 165 ميليون پيغام متني در بين كاربران تلفن همراه ردو بدل شده است.
شركت هاي خدمات رساني تلفن همراه اعلام داشتند ،در روز اول سال 2006 در هر ساعت بيش از 6 ميليون پيغام متني توسط كاربران تلفن همراه ارسال شده است.و اين ميزان در مقايسه با سال هاي اخير آمار نسبتا بالايي به شمار مي آيد.اپراتورهاي تلفن همراه انگليس افزايش 24 درصدي ميزان ارسال sms را بر آورد كرده اند.
از شش سال گذشته و با افزايش تعداد كاربران تلفن همراه ، محبوبيت سرويس sms نزد كاربران نيز رشد قابل توجهي داشته است به طوري كه انتظار مي رود اين ميزان تا اواخر سال 2006 به 36 ميليارد و 500 ميليون پيغام متني برسد.در سال2006 روزانه 100 ميليون sms در بين كاربران تلفن همراه ردو بدل مي شود و اين در حاليست كه اين ميزان در سال گذشته برابر 82 ميليون پيغام بوده است.