بدون صحبت کردن، صحبت کنيد!!!اين برنامه جالب مي‌تونه نوشته هاي شما رو در هنگاه برقراري تماس، به گفتار تبديل كنه (Text to Speech)!!!
مورد استفاده اين برنامه در جاهايي هست كه شما قادر به پاسخگويي تماس ها نيستيد (جلسه، سينما، رانندگي و...) و در عين حال نمي خواهيد از منشي هم استفاده كنيد! شما مي تونيد متن دلخواهتون رو بنويسيد و همچنين نوع صداي مورد نظر رو هم انتخاب كنيد تا پس از برقراري تماس با فشار يك كليد عينا متن شما براي تماس گيرنده، پخش بشه!