به گزارش موج به نقل از روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران، طي هشت ماهه سال جاري 10 هزار و 680 مورد درخواست كشف مزاحمت تلفني از طريق مراجعه حضوري به مراكز تلفني و نيز از طريق سايت شركت دريافت شد كه از اين تعداد 7 هزار و 800 مورد مزاحمت تلفني كشف شد.
براساس همين گزارش مشتركان منطقه 3 مخابرات تهران با هزار و 806 مورد درخواست مزاحمت تلفني بيشترين مزاحمت تلفني را داشته اند.
گفتني است براساس ماده 14 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران در صورت كشف مزاحمت براي بار اول ارتباط تلفني مزاحم شوند به مدت يك هفته قطع همراه با اخطار كتبي، براي بار دوم به مدت 3 ماه قطع با اخطار كتبي و براي سومين بار بطور دائم قطع و منصوبات تلفن وي پس از تسويه حساب جمع‌آوري خواهد شد.