تاليانيوز- بررسي هاي شرکت سوئدي اريکسون در کشور آسيايي بنگلادش نشان مي دهد تعداد مشترکان خطوط تلفن همراه در اين کشور تا سال 2007 ميلادي به 21 ميليون نفر خواهد رسيد. اين بدان معناست که ضريب نفوذ تلفن همراه در اين کشور144 ميليوني از 6 درصد در حال حاضر به 14 درصد در سال آينده ميلادي مي رسد.

به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به دنبال کاهش هزينه هاي ارتباطي از سوي اپراتورها ميزان مکالمات شهروندان بنگلادشي با تلفن همراه نيز رشد چشمگيري داشته است. ميزان استفاده از تلفن همراه در بنگلادش از سال 2002 به اين سو حدود 100 درصد رشد داشته است.

گفتني است هم اکنون پنج اپراتور به نامهاي GrameenPhone, AkTel, Banglalink, CityCell و Teletalk در بنگلادش مشغول فعاليت هستند که آخري در مالکيت دولت اين کشور است.