تاليانيوز- هند، کشوري که بازار تلفن همراه از رشد سريعي برخوردار است در ماه دسامبر شاهد اضافه شدن 1.26 ميليون نفر کاربر جديد به جمع کاربران سرويس Code Division Multiple Access (CDMA) بود.

به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از رويترز، در ماه دسامبر مجموعا 4.447 ميليون نفر به جمع کاربران تلفن همراه در هند اضافه شد و با اين حساب مجموع کاربران تلفن همراه در سومين اقتصاد بزرگ آسيا به 76.44 ميليون نفر رسيد.
نه اپراتور GSM در هند اعلام کردند که در ماه دسامبر سال 2005 ، 3.187 ميليون مشترک را به جمع کاربرانشان افزوده اند. اين رقم طي يک دهه اخير بي سابقه بوده است. از مجموع کاربران تلفن همراه در هند 58.5 ميليون نفر از استاندارد GSM بهره مي برند.

گفتني است تعداد کاربران استاندارد CDMA در هند در ماه نوامبر 1.18 ميليون نفر افزايش يافته بود. رقابت شديد، گسترش شبکه هاي تلفن همراه در مناطق روستايي و نرخ پايين مکالمات تلفن همراه در اين کشور که در هر دقيقه معادل دو سنت است، به رونق اين صنعت در هند کمک کرده است.