تاليانيوز- نتايج يک پژوهش جديد نشان مي دهد بيش از يک سوم مالکان تلفن همراه در انگلستان از سرويس MMS استفاده مي کنند، حال آنکه اين رقم در مدت مشابه سال قبل تنها 21 درصد بود.

به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از Vnunet، طي 12 ماه اخير استفاده از MMS در انگلستان به خصوص در ميان گروه سني 18 تا 34 سال رشد چشمگيري داشته است و در تمامي گروههاي سني بالاتر از 34 سال دو برابر شده است.

حدود 33 درصد از مردان و 40 درصد از زنان انگليسي هم اکنون از MMS براي ارسال و به اشتراک گذاري تصاوير استفاده مي کنند. همچنين 38 درصد از مردان و 26 درصد از زنان انگليسي از موبايل براي دسترسي به اينترنت استفاده مي کنند. اما در گروه سني 18 تا 24 سال 61 درصد و در گروه سني 25 تا 34 سال 50 درصد کاربران از تلفن همراه براي دسترسي به اينترنت استفاده مي کنند. 41 درصد از اين افراد با استفاده از موبايل به وب سايتهاي خبري سر مي زنند، 36 درصد سايتهاي بازي ، 33 درصد سايتهاي ورزشي و 28 درصد وضعيت آب وهوا را چک مي کنند.